คุณปนิษฐา บุรี-2

คุณปนิษฐา บุรี
Managing Director

ในโลกแห่งความท้าทาย เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน การวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ให้รวดเร็ว ทันถ่วงที มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ความเป็นมืออาชีพ ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึงทางเลือกด้านเทคโนโลยีของเรา สามารถเพิ่มมูลค่าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะภายใต้เหตุการณ์ใด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า  พวกเขาสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น

คุณประสาน ภิรัช บุรี-2

ดร.ประสาน ภิรัช บุรี
Chief Executive Officer

การพัฒนา ที่มุ่งเน้นความสำเร็จและก้าวหน้า จำต้องมีจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่น บากบั่น และมีวินัย อุปสรรคเป็นเพียงสิ่งที่ท้าทายความแข็งแกร่ง แต่มิได้ทำให้ท้อถอย เลิกล้ม หรือหมดกำลังใจ

จงอย่าระเริงในความสำเร็จในอดีต โดยละเลย การศึกษาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

คุณประพีร์ บุรี-2

คุณประพีร์ บุรี
Chief Financial Officer

การทำสมาธิ เป็นการฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ แน่วแน่ เพื่อก่อให้เกิดความสงบ มีสติทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน

ความเพียงพอและพอดี ในตัวเอง ก่อเกิดสมดุลแห่งความสุขที่ยั่งยืน

Buncha Kongpreechasakul-2

คุณบัญชา ก้องปรีชาสกุล
Department Manager – Property Management

ทีม Property Management พยายามให้ทีมงานคิดแบบ Growth Mind Set คือการคิดแบบทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติมโตพัฒนาต่อไปข้างหน้าโดยเชื่อในศักยภาพของคนและทีมงานและมีการพัฒนาต่อเนื่องจนเกิดประสิทธิภาพอย่างดี เช่น เกิดความคิดเชิงบวกและความล้มเหลวคือการเรียนรู้

Chakkarin Aungpratip

คุณจักริน อังประทีป
Sales Director (Acting)

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย และเมื่อ Work Hard ต้อง Work Smart

Alvin Wee Peh Ngee

คุณ Wee Peh Ngee (อัลวิน)
Sales Director

การเพิ่มคุณค่าในตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญพอๆ กับการหายใจ ผมมีความเชื่อเสมอในการช่วยส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ มีโอกาสได้โบยบินได้สูงขึ้น แข็งแรงขึ้นและมีอาชีพที่ดีกว่าผม ในฐานะผู้ประกอบการสถานที่ธุรกิจไมซ์ ผมไม่รู้สึกผิดหวังกับอาชีพการงานของผม และหวังว่าคนรุ่นใหม่จะก้าวไปไกลกว่านี้

Duangrat Thatsanaprasert

คุณดวงรัตณ์ ทัศนประเสริฐ
General Manager

ทัศนคติ การแสดงออกของบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการทำงาน ครูทั่วไปเพียงพูดหรือเล่า ครูที่ดีกว่าจะอธิบาย แต่ครูที่เยี่ยมกว่าแสดงให้เห็นและสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำที่แท้จริงไม่ได้สร้างผู้ติดตาม เขาสร้างผู้นำที่มากขึ้น

Jarupa Yindeemoh

คุณจารุภา ยินดีเหมาะ
Customer Services Director

การทำงานเป็นทีม คือหัวใจของความสำเร็จ ความมุ่งมั่น คือ พลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เรียนรู้และสนุกกับงาน มิตรภาพระหว่างทาง คือ เส้นทางสู่ความสำเร็จ ค้นหาความสุขกับงานที่เราทำและได้รับโอกาสให้ดีที่สุด

Preeyapas Boonphermpol

คุณปรียาพัศษ์ บุญเพิ่มผล
Department Manager – Housekeeping Services

จุดเริ่มต้นของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “พนักงานในทีมทุกคน” ล้วนแต่เป็นหัวใจสำคัญ เพราะการมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการทำงานร่วมกันภายในทีม โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน พร้อมจะเข้าใจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

Suthin Tubthi

สุทิน ทับทิม
Department Manager – Operations Engineering

สิ่งที่ผมยึดเป็นหลักปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับการทำงาน อันทำให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จนั้นคือ ประเมินความรู้ความสามารถที่เรามี ขาดสิ่งไหนเติมสิ่งนั้น และเข้าสู่ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่สำคัญต้องมีทัศนคติมุมมองที่ดี คิดบวก ซึ่งถ้าเปรียบปรัชญาความสำเร็จกับสมการคณิตศาสตร์ ก็คือ “ผลลัพธ์ความสำเร็จ = ความสามารถ + ความพยายาม + ทัศนคติที่ดี“